Webinar SERV-rapport Collectieve Projecten: warme dekens voor de energietransitie

01/07/2024

De SERV wil met dit rapport aandacht vragen voor collectieve projecten in het kader van de energietransitie. Collectieve projecten zijn een belangrijke aanvulling op het huidige klimaatbeleid dat zich vooral richt op individuele burgers en bedrijven.
Een collectief aanbod kan individuele burgers en bedrijven helpen  om mee te stappen in de energietransitie. Deze collectieve projecten kunnen met een warme, inclusieve aanpak ook aanzienlijke andere sociaal-economische voordelen realiseren zoals meer inclusie, verbinding, lokale productie, innovatie…

Annemie Bollen, attaché bij de SERV, licht het rapport toe.

Voor wie? Dit webinar is bedoeld voor iedereen die bekommerd is om een sociaal rechtvaardige energietransitie, en richt zich in het bijzonder tot Vlaamse, provinciale en lokale beleidsmakers, ambtenaren bevoegd voor de energietransitie.