Brochure meer windturbines in burgerhanden

28/06/23

In deze brochure, die we opstelden n.a.v. de publieksactie over onze windclaim, kan u terugvinden waarom Vlamingen medeëigenaar wensen te worden van windturbines. Meer dan 500 Vlaamse burgers namen deel aan deze actie.