Leden

Burgeroöperaties Vlaanderen

Ampère cv, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Hamme
Beauvent cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Vlaanderen
BronsGroen cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Limburg
Brupower cv, hernieuwbare energie en energiebesparing in het Brussels Gewest
Campina Energie cvba – hernieuwbare energie en energiebesparing in de Antwerpse Kempen
CoopStroom cvba-so, hernieuwbare energie en energiebesparing in Brugge en ommeland, West-Vlaanderen
Denderstroom cvba, hernieuwbare energie en energiebesparing in regio Dender, Oost-Vlaanderen
Druifkracht CV, hernieuwbare energie en energiebesparing in de Druivenstreek, Vlaams-Brabant
ECoOB cvba, hernieuwbare energie en energiebesparing in regio Oost- (Vlaams)-Brabant
EnerGent cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in Gent en Oost-Vlaanderen
Ecopower cvba, hernieuwbare energie in Vlaanderen
Klimaan cvso, hernieuwbare energie en energiebesparing in regio groot Mechelen 
Pajopower cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in het Pajottenland, Vlaams-Brabant
Megawattpuur, projecten in regio Sint-Niklaas en het Waasland
Navitas cvso, actief in het Demerbekken van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg
Noordlicht, projecten in de Noordrand van Brussel
Stroomvloed cvba, henieuwbare energie en energiebesparing tussen Leie en Schelde, Oost-Vlaanderen
Vlaskracht cvba, hernieuwbare energie en energiebesparing in Zuid-West-Vlaanderen, West-Vlaanderen
Volterra cvba, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in het Meetjesland, Oost-Vlaanderen
ZonneWind cvba, hernieuwbare energie en energiebesparing in Zandhoven en ommeland
ZuidtrAnt cvba-so, hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik in de zuidrand van Antwerpen 

Lidmaatschap

De procedure voor lidmaatschap van de Vlaamse federatie voor burgerenergie-coöperaties staat beschreven in artikel 5 en 6 van de statuten.

Effectieve leden van REScoop.Vlaanderen moeten in theorie én praktijk voldoen aan de ICA-definitie met haar onderliggende principes, normen en waarden. De ICA-guidance notes dient als referentie en beschrijft hoe de coöperatieve identiteit tot stand is gekomen en geïnterpreteerd moet worden.

Vanuit de overtuiging dat hernieuwbare energiebronnen commons zijn die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, is de coöperatieve finaliteit voor REScoop.Vlaanderen geen streefdoel maar een voorwaarde tot lidmaatschap.

Het bestuur beoordeelt kandidaturen vanuit de ICA-definitie, aan de hand van 5 onderzoeksvragen op basis van officiële documenten : oprichtingsacte, statuten en huishoudelijk reglement, jaarverslagen. Dit wordt schematisch weergegeven in bijgaande ICA-flowchart.

De International Cooperative Alliance  is het adviesorgaan van de VN voor sociaal en coöperatief ondernemen. Cooperatives Europe  is de Europese tak van ICA, met REScoop.EU als sectorvertegenwoordiger voor energie. REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse tak van REScoop.EU en vertegenwoordigt als regionale federatie de energiecoöperaties in Vlaanderen.