Burge®meesterconvenant

Steeds meer steden en gemeenten ondertekenen de burge®meesterconvenant en stellen klimaatactieplannen op. Daarbij ontdekken ze dat er een overvloed aan hernieuwbare energie beschikbaar is op het grondgebied (zon, wind, water, biomassa, aardwarmte). Deze omgevingsenergie smeekt om lokaal geoogst te worden via gemeenschapsprojecten. Daarmee betrekken steden en gemeenten hun bevolking rechtstreeks bij de noodzakelijke energietransitie, geven als lokale overheid zelf het goede voorbeeld, en zorgen voor lokale verankering van hernieuwbare energieprojecten in samenwerking met de bevolking.

Enkele concrete tools om de omgevingsenergie te oogsten via gemeenschapsprojecten: