Offshore

Studienota Rol Energiegemeenschappen bij offshore windenergie

REScoop Vlaanderen werkt via het Citizen Offshore Power 21 (COP21) project met federale subsidies van het EnergieTransitieFonds aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor rechtstreekse burgerparticipatie voor investeringen in offshore windturbines. 

Het werkprogramma 2021-2022 van COP21 voorziet een studienota over de rol van energiegemeenschappen in de ontwikkeling en uitbating van offshore windenergie. De tussentijdse studienota vindt u hier.

Meer informatie over de lancering “burgerwind-op-zee” vind je hier.

#burgerwindopzee: de wind op zee is er voor iedereen