Burgers kunnen vanaf 2023 rechtstreeks participeren in windmolens in de Noordzee

15/05/2021

Burgers kunnen binnen enkele jaren mede-eigenaar worden van windmolens in de Noordzee. De ministerraad heeft daarover een voorstel goedgekeurd van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen).

Met het plan wil de minister burgers een actievere rol geven in de elektriciteitsmarkt. Vanaf 2023 kunnen burgers zich verenigen in zogenaamde energiegemeenschappen, waardoor ze samen kunnen investeren in windmolens in zee en deze elektriciteit dus zelf kunnen gebruiken.

Lees meer