EANDIS is van jou en mij - petitie

06/09/2016

De Vlaamse gemeenten die deel uitmaken van het EANDIS-distributienet staan voor de keuze: willen we ons distributienet in eigen handen houden of geven we het in handen van buitenlandse investeerders?

De gebruikers, burgers en KMO’s, zijn de belangrijkste stakeholders van EANDIS, waarom krijgen we dan niet als eerste de kans om mede-eigenaar te worden van ons net, en zo meer inspraak te krijgen in een belangrijk deel van onze energiefactuur? Roep uw gemeente op om dit alternatief op zijn minst te bekijken.

Teken de petitie.