Global windday

15/06/2021

Ter gelegenheid van de Global Wind Day vandaag 15 juni houden de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie verschillende acties om aandacht te vragen voor lokaal eigendom door de burger in windenergie. De coöperatieve aanpak, waarbij burgers mee eigenaar kunnen worden van windturbines op land en op zee, is dé manier om lokale meerwaarde te creëren en te zorgen dat de energietransitie niet enkel duurzaam maar ook inclusief en democratisch is.

In Turnhout wordt een geslaagde samenwerking van een energiegemeenschap naar buiten gebracht tussen Campina Energie, Eneco en lokale bedrijven. Dit weekend werd er ook gefietst voor de Voltooiing van Windlandschap Eeklo.

Op 20 juni komen we naar buiten met een actie rond #burgerwind op zee: REScoop België is enthousiast en georganiseerd om de rol van rechtstreekse burgerparticipatie in windturbines op zee op zich te nemen. Samen met alle burgercoöperaties voor energie in Belgie zullen we het mogelijk maken dat burgers rechtstreeks kunnen participeren in windturbines op zee. Dit is een proces van lange adem dat in gang wordt gezet.