Global Windday 2020

15/06/2020

Internationale winddag  

Op 15 juni is het internationale winddag. Wereldwijd is er dan aandacht voor windenergie. REScoop vraagt op die dag ook aandacht voor het maatschappelijk draagvlak van windenergie als motor voor de lokale energietransitie en voor een sociaal rechtvaardige energietransitie. Daarin spelen burgers een centrale rol. Dat is ook wat de Europese directieven rond energiegemeenschappen voorschrijven.

Winddag 2020

Verzoekschrift aan de Vlaamse overheid om een gelijkaardig initiatief te nemen als het klimaatakkoord in Nederland. We vragen concreet aan de ‘bewindvoerders’ van Vlaanderen om decretaal vast te leggen dat bij de ontwikkeling van windenergie een participatieplan dient opgesteld te worden dat tot stand komt op maat van de lokale gemeenschap, dat participatieplan maakt deel uit van het omgevingsvergunningsdossier. Daarmee wordt invulling gegeven aan artikel 714 van het burgerlijk wetboek rond commons en aan de Europese directieven rond energiegemeenschappen.  

 

Meer informatie over deze editie en alle vorige acties i.k.v. internationale winddag