Nieuwe steunregeling zet een rem op de ontwikkeling van zonne-energie in Vlaanderen

05/06/2020

De Vlaamse regering besliste over een nieuwe steunregeling voor zonnepanelen. Om huishoudens aan te moedigen om te blijven investeren in PV wordt een premie voorzien. Dat is goed.

Maar voor de middelgrote PV-projecten wordt het investeringsklimaat een stuk onzekerder, terwijl er daarvoor nog heel veel mogelijkheden zijn. Deze nieuwe regeling zal de verdere ontwikkeling van de middelgrote PV-projecten afremmen.

Het is ook jammer dat er geen kader voor zonnedelen werd uitgewerkt, waardoor burgers de mogelijkheid zouden krijgen om te investeren in zonne-energie op andermans dak.

REScoop Vlaanderen vraagt de uitwerking van een meer gedifferentieerde ondersteuning die de ontwikkeling van zonne-energie kostenefficiënter en doelmatiger stimuleert.

lees hier het persbericht