REScoop Vlaanderen overhandigt memorandum burger-energie aan minister Lydia Peeters

18/05/2019

In de marge van de Algemene Vergadering van burgercoöperatie Bronsgroen heeft REScoop Vlaanderen haar memorandum burgerenergie aan Minister Lydia Peeters overhandigd.

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei vragen we als vereniging van Vlaamse burgercoöperaties voor energie maar één ding: rechtstreekse toegang tot de beschikbare hernieuwbare energiebronnen in onze omgeving. Dat is de normaalste zaak van de wereld: de zon schijnt voor iedereen, net zoals de wind waait voor groot en klein, arm en rijk.

Onze natuurlijke rijkdommen zijn een gemeenschappelijk goed waar de lokale  gemeenschap vruchten van kan plukken. Niet enkel financieel, ook sociaal en ecologisch. Burgercoöperaties voor energie bevorderen lokale cohesie en vergroten het engagement van burgers in de noodzakelijke energietransitie. Die is enkel haalbaar als ook gewone mensen op een faire en betaalbare kunnen deelnemen.