REScoop Vlaanderen werft aan voor het Sea2Socket EnergieTransitieFonds subsidiedossier

30/08/2022

REScoop Vlaanderen werkt vanaf 1 september 2022 aan het tweejarig EnergieTransitieFonds (ETF) dossier “Sea2Socket”. Sea2Socket bestudeert de haalbaarheid van een innovatief concept om de levering van duurzame en betaalbare energie uit de zee aan huishoudens mogelijk te maken. Door deel te nemen aan een duurzame energiegemeenschap is de burger zowel eigenaar van offshore windturbines als klant van een coöperatieve leverancier.

Sea2Socket onderzoekt hoe een lange termijn koopovereenkomst de elektriciteitsprijs betaalbaar en stabiel kan houden voor burgers, en in hoeverre burgers bereid zijn om mee te investeren in het veiligstellen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hun elektriciteitsvoorziening. Deze studie sluit aan bij de Europese richtlijnen (RED en EMD) om een ondersteunend kader uit te werken voor energiegemeenschappen waarbij zij het recht hebben om de energie van hun productiefaciliteiten te delen onder de leden.

Voor Sea2Socket zijn wij nog op zoek naar een halftijdse Trajectbegeleider Communicatie.