REScoops overhandigen oorkonde windrecht aan alle Vlaamse gouverneurs

03/06/2016

In de aanloop naar de ‘global wind day’ houden de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie op 3 juni 2016 een gezamenlijke windactie in de provinciehuizen te Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. De Vlaamse REScoops dat zijn BeauVent, Bronsgroen, CampinaEnergie, Core, Ecopower, Energent, EnergieID, Pajopower, Volterra, ZuidtrAnt. Beeld van de actie is een windmolen met wortelgestel, wat lokale verankering en rechtstreekse betrokkenheid symboliseert.

oorkondebericht aan de bevolkingZe overhandigen er een oorkonde aan de gouverneurs van de Vlaamse provincies. Daarin staat dat de wind van iedereen is, een gemeen goed is, een lokale natuurlijke rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn, en niet alleen voor de projectontwikkelaars en perceeleigenaars. De oorkonde kent daarom aan alle burgers van de provincie het burgerrecht toe voor het gezamenlijk oogsten van de omgevingsenergie voor eigen gebruik.

REScoop.Vlaanderen, de Vlaamse federatie van burgercoöperaties, engageert zich daarmee om alle burgerinitiatieven die de omgevingsenergie willen oogsten volgens de internationale coöperatieve principes daarbij te ondersteunen, zoals ze zich reeds eerder engageerden bij de provincie Oost-Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen werkte een draagvlakmodel uit voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen met windenergie’ en verankerde dit democratisch in een provincieraadbesluit. REScoop vraagt alle provincies om een gelijkaardig initiatief te nemen en dit ook juridisch te laten verankeren via een winddecreet.

Lees meer ...