Stad Leuven kiest voor participatie

31/01/2018

Stad Leuven is de eerste gemeente in provincie Vlaams Brabant;die haar bevolking rechtstreeks toegang verschaft tot de lokale natuurlijke rijkdommen op het grondgebied.
Het College van burgemeester en schepenen keurde een visienota goed waarbij voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op grondgebied van de stad,
en op eigendom van de stad, wordt gestreefd naar minstens 50% rechtstreekse participatie van burgers en lokale overheid.

Lees hier het goedgekeurd besluit.