Torhout kiest voor windenergie met 35% participatie en ICA-coöperatie

16/02/2018

De gemeenteraad sloot een akkoord om intergemeentelijk locaties te bepalen waar windturbines kunnen komen. Ze kiest hierbij voor een participatief proces. Er wordt daarbij gestreefd naar rechtstreekse participatie van 35% waarbij minstens 1 windturbine in handen is van een coöperatie die de ICA-principes respecteert.

Lees hier het gemeenteraadsbesluit van Torhout