Vacature business developer bij Campina Energie

29/01/2019

Functiebeschrijving Business Developer

Campina Energie is een jonge, groeiende burgercoöperatie rond hernieuwbare energie. Ze verenigt op dit moment ongeveer 800 coöperanten, hoofdzakelijk uit de Kempen. De doelstelling van Campina Energie is om te investeren in de productie en het beheer van hernieuwbare energie, coöperanten te ondersteunen in hun energiebesparing én lokale investeringen ook maatschappelijk te laten renderen.

Campina Energie is reeds actief in één windturbinepark en heeft nog twee andere in voorbereiding. Daarnaast zijn er ook verschillende projecten rond zonne-energie en WKK/warmtenetten in voorbereiding.

Om de groei van de organisatie te ondersteunen én te kunnen versnellen zijn we op zoek naar een Business Developer

Plaats in het organisatie

De Business Developer rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder.

Functieomschrijving (taakstelling):

  • Je bouwt een netwerk uit en overlegt met bedrijven, verenigingen, organisaties, lokale besturen en eventuele andere partners ten einde opportuniteiten te ontdekken en te ontwikkelen tot concrete projecten in hernieuwbare energie
  • Je werkt aan technisch-commerciële voorstellen, die je vertaalt naar samenwerkingsovereenkomsten en contracten
  • Je volgt de voorstellen voor samenwerking, die aan potentiële partners worden overgemaakt, actief op en je initieert en begeleidt de projecten
  • Je werkt mee aan de dagelijkse operationele werking van de organisatie

Functieprofiel (competenties)

Je bent graag een pionier die creatieve oplossingen zoekt. Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk. Je houdt van netwerken en wil investeren in lange-termijn-relaties en samenwerking met andere actoren. Je bent in staat om de realisatie van een project effectief en efficiënt te begeleiden.

Kennis van de regio is een absolute meerwaarde

Bijkomende competenties

  • affiniteit met de energiesector en hernieuwbare energie
  • een vlot inzicht in contractuele bepalingen is een voordeel
  • goede commerciële feeling en netwerker
  • een overtuigde belangstelling in het coöperatief ondernemen
  • kennis van MS Office en sociale media
  • je bent flexibel in je tijdsinvestering, waaronder sporadisch avondwerk

Diplomaniveau: minimum bachelor, bij voorkeur master, of gelijkwaardig door ervaring

Aanbod: voltijdse betrekking (bespreekbaar) tegen een marktconform verloningspakket

Plaats tewerkstelling: Turnhout

Omkadering en opvolging van de realisatie van de doelstellingen

De dagelijkse werking van Campina Energie wordt aangestuurd door een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder werkt hierover samen met een beperkte groep vrijwilligers en rapporteert tweemaandelijks aan de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een businessplan en bepaalt de strategie en het financieel beleid. Daarvoor legt de raad van bestuur verantwoording af aan de algemene vergadering (de verzameling van alle coöperanten).

Campina Energie is daarnaast actief in RESCOOP Vlaanderen, het netwerk van alle burgerverenigingen en coöperaties die werken rond hernieuwbare energie. Binnen dat netwerk is er veel uitwisseling van kennis en methodieken. In concrete dossiers worden ook mogelijkheden voor samenwerking afgetoetst tussen verschillende coöperaties.

Lees meer