Actueel

9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd

01/01/2016

In de media worden met regelmaat van de klok allerlei argumenten gebruikt om de transitie naar hernieuwbare energie af te doen als te duur. De regering werkt dit zelfs in de hand: kijk maar naar discussie over de verdeling van de klimaatdoelstellingen in België. Er bestaan dus heel wat mythes over hernieuwbare energie. Deze mythes worden dagelijks gecultiveerd door gevestigde belangengroepen, zoals het Nucleair Forum. Gelukkig  bestaan er ook tegenvoorbeelden, zoals de Duitse Energiewende, waar de regering zich vastberaden achter de uitfasering van kernenergie schraagt.

REScoop in de Wereldmorgen

23/11/2015

REScoop ijvert voor een verandering van de energiemarkt in het belang van burgers. Naar aanleiding van de klimaattop, het falend Belgisch klimaatbeleid, het gebrek aan visie over een Belgisch energiebeleid, de stijgende distributietarieven enzovoort, reageert Rescoop hier met haar standpunt met betrekking tot de hervorming van de energiemarkt.

We zijn niet alleen: steeds meer Europese burgers nemen hun energievoorziening in eigen handen

01/01/2016

Deze korte animatievideo geeft de visie weer van REScoop. Het Griekse eiland Sifnos wordt als metafoor voor de rest van Europa gebruikt. Het laat zien hoe burgers zich mobiliseren om de uitdaging van de energietransitie op een sociaal rechtvaardige en participatieve manier aan te pakken. De echte verandering is aan de burgers, en je bent niet alleen! In heel Europa namen reeds honderdduizenden burgers hun energievoorziening in eigen handen. Want hernieuwbare energiebronnen zon-wind-water-biomassa-aardwarmte zijn een gemeen goed en moeten iedereen ten goede komen.